Bất động sản BRG
Thành phố thông minh Bắc Hà Nội

Thành phố thông minh Bắc Hà Nội

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được triển khai bởi Liên doanh Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn hàng đầu thế giới Sumitomo (Nhật Bản) với số vốn đầu tư dự kiến 4,2 tỷ đôla Mỹ.

GIỚI THIỆU VỀ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM THUỘC BRGLAND

Với khát khao đóng góp cho cộng đồng bằng những công trình mang tầm tầm ảnh hưởng và hiệu quả lớn đến sự phát triển của khu vực và đất nước. BRGLand hiện đang đầu tư, tham gia quy hoạch các dự án là những tuyến đường huyết mạch tại các thành phố lớn và đầu tư phát triển thành phố thông minh, hội tụ công nghệ và tiêu chuẩn hàng đầu của thế giới và tọa lạc tại những vị trí có ý nghĩa kinh tế chiến lược cho sự phát triển hiện đại của Việt Nam.

Những dự án của BRGLand luôn gắn liền với sự phát triển ổn định của kinh tế - xã hội, mang lại những lợi ích lớn về môi trường, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước để mang bản sắc Việt Nam tỏa sáng trong thời kỳ mới. Đặc biệt rất cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ, khiến cho hệ thông giao thông gặp nhiều bất cập, đồng thời các đô thị không được quy hoạch bài bản đã phát sinh nhiều hệ lụy khó khắc phục.

BRGLand hiện đang tham gia quy hoạch các dự án là những tuyến đường huyết mạch tại các thành phố lớn và đầu tư các dự án quy mô lớn với khát khao đóng góp cho cộng đồng bằng những công trình mang tầm ảnh hưởng và hiệu quả lớn đến sự phát triển của khu vực và đất nước.

Liên hệ